2315515983 Λαϊκής Αγοράς 4 - Νικόπολη, Θεσσαλονίκη ckosmid@gmail.com